ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ TIPlife Smart Saving 10/3
 • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์วางแผนเก็บเงินด้วยประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยเพียง 3 ปี
 • เริ่มต้นเพียงปีละ 20,000 บาท
 • มีเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปี
 • ปี กธ. ที่ 1 รับเงินคืน 1.3 %*
  ปี กธ. ที่ 2 รับเงินคืน 2.6 %*
  ปี กธ. ที่ 3 – ปีที่ 9 รับเงินคืน 3.9 %*
  ครบสัญญารับเงินคืน 303.9 %*

  * เป็น % ของจำนวนเอาเงินเอาประกันภัย
   

 • ลดหย่อนภาษีได้และผลประโยชน์ที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีอีกด้วย(หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

 

 

เงื่อนไขกรมธรรม์

 

*หากไม่สามารถเลือกคำนวนเบี้ยประกันได้ กรุณาเปลี่ยนเว็บเบราว์เซอร์เข้าใช้งาน (เว็บเบราว์เซอร์แนะนำ Google Chrome V.90 ขึึ้นไป , Microsoft Edge , Mozilla Firefox)