กรอกข้อมูลเพื่อดูแผนความคุ้มครอง

กรุณาเลือกเพศ

ชาย

หญิง

วันเกิด

กรุณากรอกวันเกิด โดยระบุเป็น วัน/เดือน/ปี(พ.ศ.)

ปี
ความคุ้มครอง

คุ้มครอง การเสียชีวิตจากทุกกรณี

50,000 บาn

คุ้มครอง การตรวจพบโรคมะเร็ง(ครั้งแรก)หรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

250,000 บาn
เบี้ยชำระรวม
ความคุ้มครอง

คุ้มครอง การเสียชีวิตจากทุกกรณี

50,000 บาn

คุ้มครอง การตรวจพบโรคมะเร็ง(ครั้งแรก)หรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

500,000 บาn
เบี้ยชำระรวม
ความคุ้มครอง

คุ้มครอง การเสียชีวิตจากทุกกรณี

50,000 บาn

คุ้มครอง การตรวจพบโรคมะเร็ง(ครั้งแรก)หรือเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

1,000,000 บาn
เบี้ยชำระรวม
ผลิตภัณฑ์แนะนำ